Ceník půjčovného

Cena půjčovného závisí nejen na samotné výpůjční době, ale především na její hodnotě / prodejní ceně. Z tohoto důvodu jsou ceny půjčovného rozděleny hned do několika kategorií, z nichž pro jejich odvození neposuzujeme každou jednotlivou hru zvlášť, nýbrž právě kategorii, do které vámi vybraná hra spadá.

Kategorie hry a vratná záloha:

Kategorie hry Prodejní cena hry [Kč] *Vratná záloha [Kč]

A

do 399,- 100,-

B

do 799,- 200,-

C

do 1,299,- 300,-

D - exclusiv

od 1,300,- 500,-

Ceny půjčovného:

Výpujční doba KATEGORIE HRY
A [Kč] B [Kč] C [Kč] D [Kč]
Čt – Po (víkend) 30,- 60,- 80,- 100,-
1 týden 60,- 100,- 130,- 160,-
2 týdny 100,- 150,- 190,- 230,-


VRATNÁ ZÁLOHA:

* K ceně půjčovného Vám bude navíc účtována vratná záloha, a to především pro případy penalizačních poplatků za:

  1. Pozdní vrácení bez předešlé domluvy… za každý den prodlení bude ze zálohy odečteno 50 Kč.
  2. Poškození, ztráta jednotlivých herních komponentů… z vratné zálohy Vám bude odečten poplatek v poměrné výši (min. však 50 Kč), případně bude vyčíslen doplatek
  3. Vrácení hry ve stavu, který znemožňuje její hratelnost… záloha propadá a bude Vám navíc doúčtován doplatek do výše prodejní ceny hry. Hru si poté můžete zanechat.

V případě, že bude hra vrácena ve stejném stavu, ve kterém Vám byla zapůjčena, tzn. bez výhrad, bude Vám záloha ihned vrácena v plné výši.


PRODLOUŽENÍ VÝPŮJČNÍ DOBY:

Je možné pouze po předchozí domluvě a jen v případě, že hra není rezervována. Za každý den navíc, zaplatíte 10 % z výše půjčovného. Hru lze prodloužit max. o 1 týden.


*VÝPŮJČNÍ BONUSY:

 • Vypůjčení základní hry + rozšíření:
  Pokud si vypůjčíte hru, která je dostupná v základní verzi a v některém jeho rozšíření, bude Vám toto rozšíření poskytnuto se slevou 30% na výpůjčném.
 • Hromadné vypůjčení:
  V případě, že si v jedné chvíli zapůjčíte více než 2 hry (s výjimkou vypůjčení základní hry + rozšíření), bude Vám na nejdražší hru poskytnuta sleva 15 % z výše půjčovného.
 • Kouzelné čtení:
  Pokud si vypůjčíte elektronickou ALBI tužku společně s některou z nabízených knih kouzelného čtení, bude Vám poskytnuta sleva 10% z celkové výše výpůjčného.

*Slevy se nesčítají.

Ceny půjčovného jsou platné k 06.07.2020. Provozovatel LudoThèque si vyhrazuje právo měnit ceny.

© LudoThèque/Všechna práva vyhrazena, 2020