Členství

Zapůjčit hru si můžete dvěma způsoby, a to jako:

1. Registrovaný uživatel bez předplaceného členství:

Kdy můžete využít tzv. věrnostního bonusu, který funguje na principu permanentky. Nabízíme tak možnost zapůjčit si každou 10. hru dle vlastního výběru ZDARMA až na 1 týden. Záloha musí být však zaplacena vždy.

Jako registrovaný uživatel bez předplaceného členství můžete navíc využívat tzv. výpůjční bonusy, podrobněji popsáno v ceníku půjčovného.

2. Registrovaný uživatel s předplaceným členstvím (dále jen „člen“)

Víte-li, že si budete půjčovat hry pravidelně, pak zvažte předplacené členství. Jako člen si po zaplacení členského příspěvku můžete dále půjčovat hry za 50 % ceny půjčovného a nemusíte již platit zálohu za každou zapůjčenou hru.. Záloha je placena JEDNORÁZOVĚ a platí po celou dobu platnosti členství. Musí být uhrazena vždy nejpozději se zaplacením členského příspěvku. Po uplynutí doby, na kterou bylo členství sjednáno, bude záloha ihned vrácena v plné výši, za předpokladu, že nebyla po dobu trvání členství snížena o penalizační poplatky, viz ceník půjčovného.

Vybrat si můžete ze 2 variant předplatného s různou dobou platnosti, a to podle Vámi zvolené výše členského příspěvku:

Členský příspěvek [kč] Vratná záloha [kč] Platnost
200,- 500,- 1 měsíc
500,- 1000,- 3 měsíce

V případě, že na penalizační poplatky byla již využita záloha v plné výši, členství neprodleně zaniká.


JAK SE STÁT ČLENEM:
  • Naším členem se můžete stát nejdříve po 3. zapůjčení hry, která bude vrácena bez výhrad, tzn. v řádné výpůjční době a bez jakýchkoliv penalizačních poplatků.
  • Po zaplacení členského příspěvku.
ČLENSTVÍ ZANIKÁ:
  • Po uplynutí doby, na kterou bylo členství sjednáno.
  • Ze strany uživatele, jakožto člena, a to na jeho žádost.
  • Ze strany poskytovatele služeb, kdy nebude členství uživateli opakovaně umožněno. Bližší informaci naleznete ve Výpůjčním řádu.

© LudoThèque/Všechna práva vyhrazena, 2018