Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Bc. Iveta Brabcová , se sídlem Mostní 1007, 760 01, Zlín , IČ: 07447531 , zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Magistrátu města Zlína(dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  - jméno a příjmení
  - e-mail
  - telefonní číslo
 • 2. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem rezervace hry nebo zaslání dotazu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 měsíce.
 • 3. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:
 • Typ Název Účel Expirace Přístup k informacím
  systémová cookieconsent_status Ukládání statistik webu Do uzavření okna prohlížeče Cookie našeho webu
  externí qos_token Použití pro zobrazení místa půjčovny na mapě Do uzavření okna prohlížeče Cookies společnosti openstreetmap
 • 4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti email: info@ludotheque.cz doručovací adresa: Zelinova 7014, 760 05 Zlín
 • 5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.
 • 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  vzít souhlas kdykoliv zpět,
  požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.